No i mamy kolejną nowość ze strony Wizzaira ;) Wprowadził nowy wzór kart pokładowych. I widocznie w końcu na 1 stronie, a nie na 2 jak dotychczas ;)