Wygraj podwójny bilet do Wiednia na weekend


KONKURS

Redakcja silesiair.com.pl ogłasza konkurs dla swoich czytelników i fanów. Nagrodą w konkursie jest podwójny bilet na przejazd na trasie Katowice – Wiedeń – Katowice, w dniach określonych na bilecie przewoźnika tj. 8 – 10 lutego 2013 r.

 

W celu wzięcia udziału w konkursie, wystarczy przesłać na adres kontakt@silesiair.com.pl zdjęcie z podróży. Fotografię należy nadesłać do dnia 31 stycznia, do godziny 23: 59, następnie wszystkie zdjęcia zostaną umieszczone w konkursowej galerii na naszym fanpagu, gdzie do 2 lutego do godziny 23: 59, będziecie mogli oddawać głosy  na wybrane zdjęcie, przy pomocy przycisku (lubię to). Autor zdjęcia które otrzyma najwięcej laików zostanie zwycięzcą konkursu.

 

Nagrodą w konkursie jest podwójny bilet na przejazd na trasie Katowice – Wiedeń – Katowice

Wyjazd:

  • 08.02 Katowice 23:00 – Wiedeń 06:35 (09.02)

Powrót:

  • 10.02 Wiedeń 22:15 – Katowice 05:55 (11.02)

Regulamin konkurs:

§ 1. Konkurs

 

1. Organizatorem konkursu jest portal silesiair.com.pl będący własnością Pawła Iwanczenko, Marcina Kurzackiego oraz Tomasza Świerczyńskiego.

2. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie autora najlepszej fotografii z podróży.

 

§ 2. Zasady Konkursu

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać zdjęcie na maila  kontakt@silesiair.com.pl do maila dołączając swoje dane oraz miejsce wykonania zdjęcia. Możecie także skorzystać z formularza kontaktowego na stronie, w temacie wybierając „konkurs” zaś w opisie maila wpisując datę i miejsce wykonania zdjęcia.

2. Termin nadsyłania fotografii upływa dnia 31 stycznia 2013 (godz. 23:59)

3. Głosy na zdjęcia można oddawać, od czasu publikacji zdjęć na fanpagu do dnia 2 lutego 2013r (do godziny 23:59).

4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagrody czuwa redakcja portalu silesiair.com.pl.

5. Nadsyłający zgłoszenie zapewnia, iż jest autorem danej fotografii, posiada pełnię praw autorskich (i innych) do nadsyłanego materiału, a w przypadku publikacji wizerunku otrzymał na to stosowną zgodę osoby prezentowanej na fotografii.

6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację nadesłanej pracy wraz z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zrobienia zdjęcia, na fanpagu portalu silesiair.com.pl.

7. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która otrzyma najwięcej lajków, od czasu publikacji zdjęć w galerii do dnia 2 lutego 2013r (godzina 23:59).

8. Raz wysłane zdjęcie nie może być wysłane ponownie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu uczestnika, który w istotny sposób naruszył niniejszy regulamin. Wykluczenie może nastąpić najpóźniej do chwili wyłonienia zwycięzcy.

10. Momentem zakończenia trwającej edycji Konkursu jest moment publikacji imienia i nazwiska i zwycięskiej pracy na łamach portalu silesiair.com.pl

 

§ 3. Nagroda

 

1. Nagrodą w konkursie jest podwójny bilet na przejazd na trasie Katowice – Wiedeń – Katowice, w dniach określonych na bilecie przewoźnika tj. 8 – 10 lutego 2013 r.

2. Organizator skontaktuje się z laureatami celem przekazania nagrody i dokonania rezerwacji.

3. W edycji Konkursu będzie wyłaniany tylko jeden zwycięzca i będzie przyznawana tylko jedna Nagroda.

4. Nagroda nie może zostać zamieniona na jakąkolwiek inną nagrodę rzeczową. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do żądania wypłaty pieniężnej równowartości Nagrody.

 

§ 4. Dane osobowe

 

1. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest portal silesiair.com.pl będący własnością Pawła Iwanczenko, Marcina Kurzackiego oraz Tomasz Świerczyńskiego.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania organizowania Konkursu, przy czym nie może to nastąpić w trakcie trwania edycji Konkursu.


Like it? Share with your friends!

One Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *